Tekeekö teknologia meistä tyhmempiä vai viisaampia

Tekeekö teknologia meistä tyhmempiä vai viisaampia

Kuvittele viettäväsi yksi päivä erossa älypuhelimestasi. Luultavasti et muistaisi päivälle laatimaasi tehtävälistaa, löytäisi perille tarvitsemiisi paikkoihin etkä mahtaisi mitään tylsistymiselle. Muistele nyt sen jälkeen, kuinka paljon enemmän kulutit rahaa musiikkiin, matkustamiseen, elokuviin ja ruokaan kymmenen vuotta sitten, ja kuinka rajallinen yleistietämyksemme oli ennen Googlea ja Wikipediaa.

Tekeekö teknologia meistä tyhmempiä vai viisaampia

Toisaalta elämämme on nyt tehokkaampaa, edullisempaa, yksinkertaisempaa ja nopeampaa sovellusten määrän kasvamisen ja ympärivuorokautisin nettiyhteyden ansiosta. Toisaalta se taas altistaa meidät älylliselle haavoittuvuudelle, kun nettiyhteyttä ei ole saatavilla elämässämme. Ilman nettiyhteyttä jopa lapsi alkaa olla meitä fiksumpi – kunhan hänellä on yhteys verkkoon.

Erilaiset älykkyyden muodot

Elämästä on tullut monimutkaisempaa, mutta emme oikeastaan edes huomaa sitä, sillä teknologia on tehnyt monimutkaisuudesta yksinkertaisempaa kuin koskaan aiemmin. Psykologit selittävät tämän ristiriidan kahden erilaisen ihmisen älykkyyden osa-alueen kautta, jotka ovat fluidi ja kristallisoitunut älykkyys Raymond Cattellin vuonna 1940 laatiman älykkyysosamäärämallin mukaisesti. Fluidi älykkyys viittaa kykyyn hankkia ja käsitellä tietoa. Tietokoneissa tämä vastaisi prosessorinopeutta ja keskusmuistin kokoa, mitä enemmän niitä sinulla on, sitä nopeammin ja tehokkaammin pystyt suoriutumaan useista samanaikaisista tehtävistä ja sitä enemmän ja monimutkaisempia asioita pystyt käsittelemään. Jos olet käynyt Japanissa, verrata tätä Tokion metroon. Siellä tapahtuu paljon ja liikkuu paljon ihmisiä, mutta päivittäisille työmatkaajille tämä on vain normaalin tason suorittamista. Tutkimukset osoittavat, että ihmisillä fluidi älykkyys on kasvanut vuosikymmenten saatossa, mitä psykologit kutsuvat Flynnin ilmiöksi. Normaali lapsi 1950-luvulta luokiteltaisiin jälkeenjääneeksi tämän päivän standardien mukaisissa älykkyystesteissä ja tämän päivän keskiverto lapsi luokiteltaisiin 1950-luvulla lahjakkaaksi. Mutta tämä koskee ainoastaan ihmisten fluidia älykkyyttä tai kykyä käsitellä monimutkaista tietoa nopeasti ja tehokkaasti.

Älykkyys ja viisaus

Toinen älykkyyden osa-alue, kristallisoitunut älykkyys, ei viittaa kykyymme kerätä tietoa, vaan siihen mitä todellisuudessa tiedämme. Yksinkertaistetusti sanottuna kristallisoitunut älykkyys tarkoittaa tietoa tai viisautta. Vähemmän yllättävää on se, että kun kaikki tietomme maailmasta on nykyään alihankittua, yleisön tuottamaa ja pilvissä tallennettavaa, yksilöllinen tiedon varastointikyky on minimaalinen, ainakin verrattuna aiempaan.

Älykkyys ja viisaus

Tämän päivän ihmiset ovat kuin useimmat älypuhelimet ja kämmentietokoneet, heidän kykynsä ratkaista ongelmia ei riipu heidän kyvystään tallentaa tietoa, vaan heidän kapasiteetistaan yhdistää itsensä paikkaan, josta he voivat hankkia vastauksen ongelmaan. Tätä kutsutaan toisinaan hyperlinkkitaloudeksi, ainoa tieto, jonka tarvitsemme, on tietää paikka, josta tietoa voi hankkia.

Oppiminen on muuttunut

Asia, jonka voimme päätellä melkoisella varmuudella, on että viimeisten 15 vuoden aikana kohtaamamme teknologinen muutos tai vallankumous on jättänyt selkeitä opetuksellisia vaikutteita. Ajatellaan, kuinka lapsia ja vanhempia oppilaita opetetaan yhä kouluissa ja yliopistoissa. Heidän täytyy yhä melko pitkälti opetella ulkoa ja toistaa asioita. Mutta tämä oppimismalli on ristiriidassa sen kanssa, kuinka me opimme, ajattelemme ja ratkaisemme ongelmia tänä päivänä.

Jos tärkein tiedon muoto tänään on tietää, mistä tietoa voi löytää ja miten sitä voi käyttää, koulujen ja yliopistojen pitäisi opettaa ja edesauttaa sitä. On hankala arvioida, kuinka suuri osa kokeista ja tenteistä on internetin käyttöön perustuvia, mutta osuus on varmasti murto-osa siitä osuudesta, joka päivittäisessä elämässä käytetään ongelmien ratkaisemiseen netin kautta.

Kirjailijasta

Marianne administrator