Nettikiusaaminen liittyy teinien masennukseen

Nettikiusaaminen liittyy teinien masennukseen

Viime vuosina tehtyjen tutkimusten mukaan nuorten nettikiusaaminen sosiaalisessa mediassa liittyy teini-ikäisten nuorten masennukseen. Tutkimuksissa analysoitiin useita tästä netti-ilmiöstä tehtyjä tutkimuksia. Netissä uhriksi joutuneet nuoret ihmiset ovat saaneet yhä enemmän julkista huomiota, mikä on johtunut osaltaan julkisuuteen nousseista teini-ikäisten itsemurhista, joissa teot ovat johtuneet netissä tapahtuneesta kiusaamisesta erilaisissa verkostoissa.

Esimerkiksi vuonna 2013 moni itsemurha yhdistettiin Ask.fm-nimiseen sosiaaliseen verkostoon, jossa käyttäjät voivat kysyä toisiltaan kysymyksiä nimettömästi. Kiusaamisen kohteeksi joutuneiden teinien itsemurhien vuoksi Ask.fi, jonka Ask.com hankki vuonna 2014, joutui ottamaan käyttöön uusia turvallisuustoimia. Myös Twitter on ottanut käyttöön loukkaavien viestien suodattamisen ja ilmiantamisen sekä kiusaamista harrastavien käyttäjien sulkemisen pois palvelusta. Albertan yliopistossa Yhdysvalloissa pediatriaa tutkiva Michele Hamm kertoo, että sosiaalisen median käyttäminen on valtavan suosittua teini-ikäisten keskuudessa, mutta sosiaalisessa mediassa tapahtuvan nettikiusaamisen terveysvaikutukset ovat laajalti tuntemattomia. Tavallisessa kasvotusten tapahtuvassa kiusaamisessa teinivuosien aikana aikuisiän masennukseen sairastumisen riski saattaa kaksinkertaistua, ja tutkimusten mukaan kiusaamisen vaikutukset voivat olla yhtä pahoja tai pahempia kuin lapsen hyväksikäytöstä aiheutuvat vaikutukset.

Nettikiusaaminen liittyy teinien masennukseen

Hammin läpikäymät tutkimukset

Uudessa tutkimuksessa Hamm kävi kollegoineen läpi tutkimuksia nettikiusaamisesta ja sosiaalisesta mediasta, joiden joukosta he löysivät kolmekymmentäkuusi tutkimusta, jotka käsittelivät nettikiusaamisen vaikutuksia 12–18-vuotiaiden teinien terveyteen. Vaikka tutkimukset lähestyivät erilaisia terveysvaikutuksia ja saattoivat toisinaan määritellä nettikiusaamisen eri lailla, yksi lopputulos pisti tutkijoiden silmään. Hamm kertoo, että tutkimuksissa yhdistyivät toistuvasti altistuminen nettikiusaamiselle ja kasvanut todennäköisyys masennukselle. Tutkimukset kattoivat useita erilaisia sosiaalisen median sivustoja, mutta yleisimmäksi nousi Facebook – keskimäärin 90–98 prosentilla sosiaalista mediaa käyttävillä teini-ikäisillä oli Facebook-tili. Seitsemässätoista tutkimuksessa analysoiduista kolmestakymmenestäkuudesta tutkittiin nettikiusaamisen yleisyyttä, ja tutkijat havaitsivat, että keskimäärin 23 prosenttia teineistä ilmoitti joutuneensa nettikiusaamisen uhreiksi ja 15 prosenttia kertoi itse kiusanneensa toisia netissä.  Kahdessa tutkimuksessa tarkasteltiin niin sanottujen kiusaajauhrien yleisyyttä, eli sellaisten teinien määrää, jotka kiusaavat itse muita ja joita myös kiusataan. Kasvotusten tapahtuvasta kiusaamisesta tehtyjen tutkimusten mukaan nämä lapset ovat suurimmassa riskiryhmässä saada mielenterveysongelmia. Toisen tutkimuksen mukaan reilu 5 prosenttia teineistä oli kiusaajauhreja, toisessa tutkimuksessa yleisyys oli noin 11 prosenttia.

Hammin läpikäymät tutkimukset

Sosiaalisen median turvallisuus

Vaikka nettikiusaamiseen on liittynyt paljon uutisissa julkisuutta saaneita itsemurhatapauksia, Hamm kollegoineen ei löytänyt toistuvaa yhteyttä tutkimuksissaan kiusaamisen ja itsensä vahingoittamisen väliltä. Hän ei myöskään löytänyt toistuvaa yhteyttä nettikiusaamisen ja ahdistuneisuuden väliltä. Joissain tutkimuksissa todisteita näiden yhteyksien väliltä oli esillä, kun taas toisissa ei. Hamm muistuttaa kuitenkin, että nämä tutkimustulokset eivät tarkoita, etteikö näitä yhteyksiä olisi oikeasti olemassa. 36 tutkimusta käytti erilaisia määritelmiä ja erilaisia terveysvaikutuksia, eikä niissä tehty tarpeeksi työtä mahdollisten yhteyksien vahvistamiseksi tai pois sulkemiseksi nettikiusaamisen ja ahdistuneisuuden tai itsensä vahingoittamisen välillä. Mutta JAMA Pediatrics -lehdessä julkaistun tutkimusraportin mukaan nettikiusaaminen ja masennus kulkevat käsi kädessä. Kymmenen tutkimusta tarkasteli yhteyksiä sosiaalisen median kiusaamisen ja masennuksen välillä, ja vain yhdessä tutkimuksessa linkkiä ei löytynyt. Yksinään nämä tutkimukset eivät voi todistaa, että kiusaaminen laukaisi masennuksen, sillä on mahdollista, että masentuneet teinit altistuvat terveitä herkemmin kiusaamiselle. Hamm sanoo kuitenkin, että yksi näistä kymmenestä tutkimuksesta seurasi teinejä pidemmän aikaa, jolloin he huomasivat, että nettikiusaaminen edelsi teinien masennusta, mikä vihjaa kausaaliseen suhteeseen. Tutkimuksessa havaittiin myös, että mitä enemmän nettikiusaamista teini kohtasi, sitä vakavammat hänen masennusoireensa olivat. On tärkeää, että vanhemmat toimivat varovaisesti, jos heidän lapsensa kohtaavat nettikiusaamista. Vanhempien tulee opettaa lapsilleen turvallista internetin käyttöä sen sijaan, että he rajoittaisivat netin käyttöoikeuksia suojellakseen lastaan.

Kirjailijasta

Marianne administrator