Kulttuuri ja netti

Kulttuuri ja netti

Kuten monien muiden yhteiskunnan osa-alueiden suhteen, informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden kehittyminen ja globalisaation laajalle ulottuvat vaikutukset muuttavat meitä ja kulttuurillisen identiteettimme merkitystä. Maailmamme on hyvin monipuolinen ja kulttuurilliset tuulet puhaltavat jatkuvasti rajojen yli. Ajan, paikan ja matkan käsitteet alkavat hiljalleen menettää perinteistä merkitystään. Kulttuurillinen globalisaatio on ottanut vallan ja kulttuurilliset prosessit ja aloitteellisuus on kasvamassa.

Yhdistävä ja uudistava internet

Kulttuurillisella areenalla on nyt internetin tarjoamien työkalujen myötä avoinna valtava määrä erilaisia mahdollisuuksia. Mahdollisuudet moninkertaistuvat levittämällä ideoita, tietoa ja taidetta. Jotkut varoittavat, että internet vahingoittaa kulttuuria, mutta asian voi nähdä myös paljon optimistisemmastakin kannasta. Internet tuo kulttuuria useampien ihmisten ulottuville ja tekee siitä helpommin ja nopeammin lähestyttävää.

Yhdistävä ja uudistava internet

Se myös auttaa uusien taiteenmuotojen ja tiedonlevittämistapojen synnyttämisessä. Joidenkin mielestä internet ei olekaan pelkkä teknologia, vaan jopa oma itsenäinen kulttuurillinen luomuksensa. Sen lisäksi, että internetillä on suuri vaikutus itse kulttuuriin, se on myös valtavan hyödyllinen innovaatioille yhdistäessään kaikkien osa-alueiden kehitystyön kaikkien saataville, uusien tuotteiden luomisen, palvelut, ideat ja tieteen ja yhteiskunnan kehittymisen sekä jatkuvasti kasvavan hyvinvoinnin.

Sosiaalinen ja poliittinen aktivismi

Jopa ennen sosiaalisen median syntymistä poliittisissa piireissä tehtiin pioneerikokeiluja. Opiskelijaryhmät loivat poliittisella teemalla olevia alustoja saadakseen ihmisiä keskustelemaan asioista ja tarjotakseen kotipaikan sosiaalisille ja poliittisille ajatuksille. Mutta tuolloin ei ollut vielä olemassa sellaisia sosiaalisia verkostoja, jotka ovat myöhemmin synnyttäneet aktivismia täysin uudella tavalla. Tutkimukset ovat osoittaneet, että nuoret ihmiset, jotka käyttävät ääntään ilmaistakseen poliittisia kantojaan ja mielipiteitään internetissä, ovat huomattavasti todennäköisemmin osallistumassa yhteiskunnan asioihin. Mitä parempi tietämys kansalaisella on, sitä todennäköisemmin hän äänestää vaaleissa ja sitä paremmin hän osaa tuoda esille poliittisia vapauksiaan. Internet on osoittautunut merkittäväksi kommunikaatiovälineeksi monissa viimeaikaisissa vaalikampanjoissa. Internetin ansiosta erilaisia sosiaalisia, hyvinvointia koskevia, ideologisia ja poliittisia tarkoitusperiä on voitu tuoda esille keskusteluun, jolloin niille on voitu saada kannustusta kansalaisilta, jotka jakavat nuo samat arvot, mikä on monissa tapauksissa vaikuttanut aidosti hallinnolliseen päätöksentekoon.

Vaikutus henkilökohtaisiin suhteisiin

Internet on muuttanut myös tavan, jolla olemme vuorovaikutuksessa perheemme, ystäviemme ja elämänkumppaneidemme kanssa. Nyt jokainen on yhteydessä kaikkiin yksinkertaisemmalla, helppokäyttöisemmällä ja välittömämmällä tavalla. Voimme hoitaa osan henkilökohtaisista suhteistamme käyttämällä tietokonetta, älypuhelimia ja tabletteja. Aina yhteyksissä olevan välittömän saavutettavuuden hyödyt ovat erittäin merkittävät. Omasta mielestäni pitkän matkan suhde puolisooni tai perheeseeni olisi mahdoton ajatus ilman mukanani kulkevia yhteydenpitovälineitä ja internetyhteyksiä. Työmatkat saattavat suuntautua minne tahansa maailmassa, mutta näiden välineiden avulla voin aina olla välittömässä yhteydessä läheisimpiin ihmisiini. Tämän on eräs internetin tärkeimmistä asioista minun kannaltani, voin pysyä yhteydessä niihin ihmisiin, jotka ovat minulle todelle tärkeitä.

Vaikutus henkilökohtaisiin suhteisiin

Vain vuosisata sitten tämä oli täysin mahdoton ajatus. Yhä useampi määrä pariskuntia löytää toisensa, pysyy yhdessä tai eroaa toisistaan sosiaalisen viestinnän välineiden avulla tai jopa niiden seurauksena. On olemassa myös sovelluksia ja sosiaalisia verkostoja, joiden tarkoitus on auttaa ihmisiä löytämään itselleen seksiseuraa toisista käyttäjistä. Kun netin kautta tapahtuvaa kommunikaatiota vertaa kasvotusten tapahtuvaan keskusteluun, on selvää, että ilmeiden välittyminen jää huomattavasti alhaisemmaksi. Arvioiden mukaan noin 60–70 prosenttia ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta tapahtuu nonverbaalisesti. Tämä voikin johtaa väärinymmärryksiin tai noloihin tilanteisiin, moni suhde on varmasti joutunut tällaisen tilanteen johdosta ongelmiin. Uskon, että tärkeintä on olla aito ja rehellinen kaikissa tilanteissa, kun käytetään kaikkia sosiaalisen median työkaluja ja niiden tarjoamia hyötyjä. Huijari ja valehtelija netissä on huijari ja valehtelija myös verkon ulkopuolella.

Kirjailijasta

Marianne administrator