Kuinka internetin käyttäminen muuttaa ihmisen aivoja

Kuinka internetin käyttäminen muuttaa ihmisen aivoja

Muistatko, kuinka vaikeaa vielä joskus oli yrittää muistaa jonkun tietyn näyttelijän nimeä, tai mikä oli se televisiosarja, jossa hän esiintyi kymmenen vuotta sitten, tai minä vuonna joku tietty presidentti valittiinkaan valtaan? Onneksi nyt internetin myötä vastaukset näihin kaikkiin kysymyksiin ovat saatavilla aivan sormenpäidesi ulottuvilla kaikkina vuorokauden aikoina. Vaikka tiedon hankkimisen helppous modernissa maailmassa on parantanut elämiämme niin useilla tavoilla, se on myös muuttanut sitä, kuinka aivomme toimivat ja käsittelevät tietoa.

Kuinka internetin käyttäminen muuttaa ihmisen aivoja

Kognitiivisen taakan purkaminen

Jotkut saattavatkin miettiä, että kun asiaa pohditaan kokonaisuuden kannalta, ovatko tulokset meidän kannaltamme hyviä vai huonoja. Memory-lehdessä julkaistu uusi tutkimus tarkastelee niin kutsuttua kognitiivisen taakan purkamisen prosessia, joka tarkoittaa Googleen, GPS:ään tai muihin ulkoisiin laitteisiin luottamista asioissa, joihin olemme aiemmin käyttäneet aivojamme. Siinä käsitellään myös vaikutuksia oppimiseen ja ongelmien ratkaisemiseen. Tutkimus tehtiin yhteistyössä yhdysvaltalaisten Kalifornian yliopiston Santa Cruzin tutkijaryhmän ja Illinoisin yliopiston Urbana Champaignin tutkijoiden kanssa. He halusivat ottaa selvää siitä, kuinka todennäköistä oli, että osallistujaryhmän jäsenet tavoittelevat älypuhelintaan, kun heiltä kysytään sarja kysymyksiä. Ensin kaikki osallistujat jaettiin kahteen ryhmään. Jokaiselle annettiin tietty määrä yleistietoon liittyviä kysymyksiä. Yksi ryhmä sai käyttää Googlea, kun taas toisen ryhmän täytyi luottaa ainoastaan muistiinsa. Toisessa vaiheessa esitettiin helpompia kysymyksiä, ja molemmat ryhmät saivat käyttää puhelimiaan halutessaan.

Tutkimuksen tulokset

Sen ryhmän jäsenet, jotka saivat käyttää Googlea vastaamiseen alusta alkaen, käyttivät todennäköisemmin hakukonetta myös seuraavien kysymysten vastauksien etsimiseen, vaikka kysymykset olivatkin helpompia. Vastaavasti ne, jotka olivat muistinsa varassa ensimmäisissä kysymyksissä, miettivät todennäköisemmin toisen vaiheen kysymyksiä ennen kuin he tavoittelivat älypuhelimiaan. Muistinsa varassa olleet vastaajat olivat myöskin kokonaisuudessaan nopeampia vastaajia yleistietokysymyksissä. Toinen havainto oli, että internetiä käyttäneet osallistujat eivät yrittäneet vastata yhteenkään kysymykseen muistinsa varassa, ei edes kaikista helpoimpiin. Tämän tutkimuksen johdossa toimineen Benjamin Stromin mukaan tutkimuksen tulokset olivat selvät. Hän sanoi, että kun saataville tulee enemmän tietoa älypuhelinten ja muiden laitteiden kautta, meistä tulee progressiivisesti riippuvaisempia niistä päivittäisessä elämässämme. Termin kognitiivisen taakan purkaminen kehittivät kanadalainen tutkija Evan F. Risko ja hänen brittiläinen kollegansa Sam Gilbert. Heidän mukaansa tämä on prosessi, joka on jatkunut jo vähintään vuosisatojen ajan. Olemme esimerkiksi käyttäneet vuosikymmenten ajan laskimia taloudenpidossa ja kirjoittaneet kalenteriin ylös tärkeitä päivämääriä. Mutta mikään teknologia ei ole muuttanut tapaamme ajatella kuin internet. Joten tämä herättää kysymyksen, mitä tämä kaikki tekee aivoillemme?

Mikä on vaikutus kokemuksiimme

Risko ja Gilbert havaitsivat tutkimuksissaan, että ihmiset käyttävät teknologiaa, kun he ajattelevat sen olevan ylivoimainen omiin kykyihinsä nähden. Vaikka saatamme uskoa, että taakan purkaminen tekee hallaa muistillemme, ihmiset tarvitsevat näitä laitteita, koska kapasiteettimme on rajallinen. Älylaitteet mahdollistavat tutkijoiden mukaan kognitiivisten rajoitustemme ohittamisen.

Mikä on vaikutus kokemuksiimme

tehdä elämästämme vähemmän eloisaa muistoissamme. Eräässä tutkimuksessa museossa käyneet vierailijat saivat ottaa kuvia tietyistä näytteillä olevista esineistä käyttämällä digitaalikameraa. Tutkijat havaitsivat, että mahdollisuus ottaa kuvia näkemistään asioista teki yksityiskohtien muistamisen epätodennäköisemmäksi. Kävijät muistivat paljon paremmin esineet, joista he eivät ottaneet valokuvia. Tiedämme varmasti, että tietokoneiden käyttäminen muuttaa aivojemme toimintaa. Erään tutkimuksen mukaan aivokuvausteknologia osoitti, että tapahtumasta saadut muistutukset muuttivat itse asiassa toimintaa aivojen sisällä. Vaikka kognitiivisia muutoksia tapahtuu, useimmat meistä eivät havaitse niitä. Joidenkin mielestä uudet teknologiat ovat sivistyksen turmio, mutta ne ovat enemmänkin auttaneet levittämään tietoa ja tehneet maailmasta sivistyneemmän. On vain tutkittava tarkemmin, mitkä teknologiat kehittävät kokemuksiamme ja mitkä eivät.

Kirjailijasta

Marianne administrator