Internet on muuttanut ihmisten arkea

Internet on muuttanut ihmisten arkea

Internet on muuttanut olemassaolomme päälaelleen. Se on mullistanut viestinnän siinä määrin, että se on jopa nykyään arkisen viestintämme ensisijainen kanava. Käytämme internetiä lähes kaikessa, mitä me teemme: pizzan tilaamisessa, television ostamisessa, muiston jakamisessa ystävän kanssa, kuvan lähettämisessä pikaviestimillä. Jos halusit pysyä kärryillä uutisista ennen internetiä, sinun piti kävellä sanomalehtikioskille sen auetessa aamulla ja ostaa paikallislehti, jossa kerrottiin edellisen päivän uutiset. Mutta tänään pystyt lukemaan parilla klikkauksella paikallislehden lisäksi minkä tahansa joka minuutti päivittyvän lehden ympäri maailmaa. Myös itse internet on muuttunut.

Internet on muuttanut ihmisten arkea

Varhaisimpina vuosinaan, jotka tosin historiallisesta perspektiivistä eivät ole kovinkaan kaukana, se oli staattinen verkko, joka oli suunniteltu kuljettamaan vähäinen määrä tavuja tai lyhytviestejä kahden terminaalin välillä. Se toimi säilytyspaikkana tiedolle, jonka sisällön julkaisemista ja ylläpitämistä harjoittivat vain asiantuntevat ohjelmoijat. Nykyään valtavia määriä tietoa ladataan edestakaisin tästä elektronista jättiläisestä, ja sen sisältö on käyttäjien omaa. Käyttäjät itse muodostavat kaikki kommentoijat, julkaisijat ja luojat. 1980- ja 1990-luvuilla internet laajeni tarjoamaan tietoteknisiä mahdollisuuksia yliopistoille ja tutkimuskeskuksille, sekä myöhemmin myös julkishallinnollisiin ja yksityisyrityksiin ympäri maailmaa. Internet kasvoi valtavasti, se ei ollut enää valtion hallinnoima projekti, vaan maailman laajin tietokoneverkko, jossa oli kymmeniä tuhansia alaverkkoja sekä miljoonia järjestelmiä ja kymmeniä miljoonia käyttäjiä.

Internet 2.0

Niin kutsutun Web 2.0:n syntyminen 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä oli itsessään vallankumous internetin lyhyessä historiassa, ja se pohjusti sosiaalisen median ja muiden vuorovaikutteisten yleisöön perustuvien viestintätyökalujen nousun. Internetiä ei enää pidetty pelkkänä tiedonvaihtokanavana, vaan siitä oli tullut sivistynyt monikäyttöinen työkalu, jonka avulla yksilöt saattoivat luoda sisältöä, kommunikoida keskenään ja jopa paeta todellisuutta. Nykyään voimme lähettää dataa maailman toiselta puolelta toiselle muutamassa sekunnissa, voimme laatia verkkoesityksiä, pelata livenä rinnakkaispelimaailmoissa sekä käyttää kuvia, videota, ääntä ja tekstiä jakaaksemme todellisen maailmamme ja aidon persoonamme. Henkilökohtaisista tarinoista on tullut julkisia, paikallisista asioista on tullut maailmanlaajuisia.

Sosiaalinen evoluutio

Internetin kasvu on herättänyt keskustelua siitä, kuinka nettikommunikaatiomme vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiimme. Internet vapauttaa meidät maantieteellisistä rajoista ja tuo meidät lähemmäs toisiamme aiheisiin perustuvissa yhteisöissä, jotka eivät ole sidottuja mihinkään tiettyyn paikkaan. Yhteisömme on verkostoitunut ja maailmanlaajuinen, jonka käyttäjät ovat yhteyksissä toisiinsa uusien teknologioiden kautta. Internet on työkalu, jota käytämme vuorovaikutukseen muiden kanssa, mikä vastaavasti aiheuttaa uusia haasteita tietosuojan ja turvallisuuden osalta. Informaatioteknologia on tuonut muutoksen koko yhteiskuntaan ajaen sitä teollisesta ajasta kohti verkostoitunutta aikaa. Nykymaailmassa globaalit tietoverkot ovat elintärkeä osa infrastruktuuria, mutta tämä on muuttanut myös ihmisten välisiä suhteita. Internet on muuttanut yrityksiä, koulutusta, hallintoa, terveydenhuoltoa ja jopa tapoja, joiden välityksellä olemme yhteydessä läheisimpiimme, siitä on tullut yksi avaintekijöistä sosiaalisessa evoluutiossa.

Sosiaalinen kommunikointi

Erityisen tärkeä merkitys on ollut muutoksella sosiaalisessa kommunikoinnissa. Vaikkakin analogisilla työkaluilla on vielä paikkansa tietyillä sektoreilla, uudet teknologiat saavat joka päivä enemmän tilaa muuttaen tapaamme ja mahdollisuuksiamme kommunikoida, varsinkin nuorten ihmisen parissa. Internet on poistanut kaikki kommunikaation esteet. Verkossa tavanomaiset paikan ja ajan rajoitteet katoavat ja tilalle tulee pyörryttävän laaja valikoima viestintämahdollisuuksia.

Sosiaalinen kommunikointi

Sosiaalisen median sovellusten vaikutus on aktivoinut keskustelua uudesta kommunikaatiodemokratiasta. Internetin kehitys tänä päivänä muotoutuu eniten välittömien mobiiliyhteyksien kautta. Mobiili internet on uusin vallankumous. Kannattava internetyhteys älypuhelimissa ja taulutietokoneissa johtaa yhä suurempaan mobiilitodellisuuteen: emme ole enää sidottuna yhteen yksittäiseen laitteeseen ja kaikki ovat pilvipalveluissa. Kaikki, jotka eivät pysy tämän nopean muutoksen rinnalla, menettävät mahdollisuuksia.

 

Kirjailijasta

Marianne administrator