Daily Archive elokuu 5, 2018

Internetin luomat viestintämahdollisuudet

Internetistä on tullut osa jokapäiväistä elämäämme, ja se on myös muuttanut tavan, jolla olemme vuorovaikutuksissa muihin ihmisiin. Huomasin tämän itse aloittaessani sosiaalisen median käyttämisen hieman yli kymmenen vuotta sitten. Jo tuolloin oli nähtävissä, että sosiaalinen media alkoi hiljalleen muuttaa tapaamme kommunikoida auttaen meitä jakamaan tietoa avaamalla uusia kanavia, jotka läpileikkaavat useampia perinteisempiä tiedontarjoamisväyliä. Lue lisää