Monthly Archive elokuu 24, 2018

Kuinka internetin käyttäminen muuttaa ihmisen aivoja

Muistatko, kuinka vaikeaa vielä joskus oli yrittää muistaa jonkun tietyn näyttelijän nimeä, tai mikä oli se televisiosarja, jossa hän esiintyi kymmenen vuotta sitten, tai minä vuonna joku tietty presidentti valittiinkaan valtaan? Onneksi nyt internetin myötä vastaukset näihin kaikkiin kysymyksiin ovat saatavilla aivan sormenpäidesi ulottuvilla kaikkina vuorokauden aikoina. Vaikka tiedon hankkimisen helppous modernissa maailmassa on parantanut elämiämme niin useilla tavoilla, se on myös muuttanut sitä, kuinka aivomme toimivat ja käsittelevät tietoa. Lue lisää

Kulttuuri ja netti

Kuten monien muiden yhteiskunnan osa-alueiden suhteen, informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden kehittyminen ja globalisaation laajalle ulottuvat vaikutukset muuttavat meitä ja kulttuurillisen identiteettimme merkitystä. Maailmamme on hyvin monipuolinen ja kulttuurilliset tuulet puhaltavat jatkuvasti rajojen yli. Ajan, paikan ja matkan käsitteet alkavat hiljalleen menettää perinteistä merkitystään. Kulttuurillinen globalisaatio on ottanut vallan ja kulttuurilliset prosessit ja aloitteellisuus on kasvamassa. Lue lisää

Kuinka netti on vaikuttanut yksityisyyteen ja turvallisuuteen

Eräs internetin käytön kasvamisen muodostamista avainkysymyksistä on yksityisyys. Internetin käyttäjistä on tullut yhä tarkempia sen suhteen, millainen merkitys yksityisyydellä on elämässämme. Yksityisyys on noussut kärkisijoille alati kasvavassa tietoisuudessa sosiaalisen median aiheuttamien vaikutusten merkityksen suhteen. Useimmiten ihmiset aloittavat sosiaalisen median käytön ilman todellista käsitystä sen vaaroista ja oppivat yleensä vain kantapään kautta, joko puhtaasti vahingossa, mokaamisten tai virheiden kautta. Kohu sosiaalisessa mediassa voi syntyä miltei mistä tahansa. Lue lisää

Internetin luomat viestintämahdollisuudet

Internetistä on tullut osa jokapäiväistä elämäämme, ja se on myös muuttanut tavan, jolla olemme vuorovaikutuksissa muihin ihmisiin. Huomasin tämän itse aloittaessani sosiaalisen median käyttämisen hieman yli kymmenen vuotta sitten. Jo tuolloin oli nähtävissä, että sosiaalinen media alkoi hiljalleen muuttaa tapaamme kommunikoida auttaen meitä jakamaan tietoa avaamalla uusia kanavia, jotka läpileikkaavat useampia perinteisempiä tiedontarjoamisväyliä. Lue lisää